¿No tienes cuenta?

Regístrate

¿Ya eres usuario?

Entra en tu cuenta

O conéctate con

Baixa la sinistralitat laboral

Els accidents en l'àmbit de la feina es van reduir l'any passat un 17 per cent

Un edifici en obres /

Baixa la sinistralitat laboral a Catalunya i ho fa, segons la Generalitat, al mateix ritme que creixen els controls i les sancions per males pràctiques

L'autoritat laboral va posar l'any passat 11'8 milions d'euros en sancions a empreses que no complien les normatives en matèria laboral, 2 milions més que el 2011, i es van fer 10.600 visites de control, 2.000 més que un any abans.

En paral·lel, el percentatge d'accidents mortals respecte del total de persones donades d'alta a la Seguretat Social baixaven un 10 per cent, els accidents greus es reduïen d'un 13 per cent i els lleus d'un 17 per cent.

El Secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Ramón Bonastre, diu que el descens s'explica per una combinació dels controls i les sancions i la mentalització dels empresaris en matèria de riscos laborals: "Per un costat s'estan fent accions de promoció i de foment, però també accions de control, de que aquestes condicions de treball i els factors de risc, des d'un punt de vista preventiu, s'estan complint i s'està observant la normativa"

En xifres absolutes, l'any passat van morir a la feina a Catalunya 67 persones, 11 menys que al 2011. Ramon Bonastre ha admès que tem que la implantació de la reforma laboral, que permet acomiadar per absències reiterades encara que sigui per malaltia, pugui provocar que alguns treballadors vagin a la feina encara que estiguin malalts i pugui incidir en les dades de sinistralitat futures.

Aquesta qüestió l'analitzarà el pla de salut laboral fins el 2015 que han de negociar Generalitat i agents socials.

Cargando