Actualidad

400.000 títols d'ESO, Batxillerat i FP pendents d'imprimir

Des de 2020 Educació no ha adjudicat cap nou contracte per imprimir i lliurar els títols. El departament ho atribueix a una guerra comercial entre dues empreses i diu que pels alumnes no suposa un problema

Estudiants fent un examen / Segura, Roger ACN

Barcelona

Des de l'any 2020, que va acabar el darrer contracte adjudicat pel departament per imprimir aquests títols no universitaris, no s'ha pogut adjudicar cap de nou. Això implica, segons els càlculs del mateix departament, que s'han deixat d'imprimir i entregar prop de 400.000 títols oficials.

La licitació per al contracte d'impressió i distribució de títols feta l'any 2021 la va guanyar inicialment a una empresa basca, IMPRENTA UNIVERSAL SL, però el contracte va quedar en suspens perquè, a judici de la comissió avaluadora, la companyia escollida no va acreditar de forma suficient la seva solvència tècnica. En conseqüència, el juny de 2021 la mesa de contractació proposa adjudicar l'encàrrec, per un import de més de 400.000 euros, a la segona empresa que s'havia presentat a la licitació, la madrilenya SIGNE S.A. L'empresa exclosa de la licitació, IMPRENTA UNIVERSAL SL va presentar llavors un recurs davant del Tribunal Català de Contractació Pública, que no va resoldre el litigi fins al novembre de 2021. En la seva resolució, el Tribunal de Contractes del sector públic dona la raó a l'empresa basca i determina que no hi havia motius per excloure-la. Davant d'això, el departament en comptes de confirmar el contracte, va desistir de l'adjudicació "per la impossibilitat d'executar l'encàrrec dins del termini" establert.

Segon intent, també embarrancat

Educació ho va intentar de nou, amb un nou concurs l'any 2022, al que novament es van presentar les mateixes dues empreses. De nou, la mesa de contractació valora que la millor oferta l'ha presentat IMPRENTA UNIVERSAL S.L, que en aquesta ocasió concorre en una UTE amb una altra firma DRIMPARK S.L. El 7 de juliol de 2022 la mesa de contractació proposa adjudicar la licitació a aquesta unió temporal d'empreses. Però el contracte no es formalitza. Tres mesos després, la mesa es torna a reunir per analitzar un informe de la cap de servei d'Admissió de l'Alumnat i Registre de Títols, que proposa excloure de la licitació a l'empresa guanyadora al.legant que una de les dues integrants de l'UTE no té experiència imprimint documents públics. Davant la impossibilitat de posar-se d'acord, la mesa de contractació fa una votació i guanya, per 4 vots contra 2, la proposta de mantenir la resolució inicial i adjudicar el contracte a l'UTE formada per IMPRENTA UNIVERSAL S.L. i DRIMPARK S.L, que eren qui havia fet la millor oferta econòmica per imprimir i lliurar 250.000 títols i 10.000 credencials per un import total de 434.995 euros. Malgrat tot, el contracte no se signa mai, segons el departament perquè el procés de licitació "va tornar a ser impugnat davant el Tribunal Català de Contractació Pública, aquest cop per part de l'altra empresa licitadora". I aquest recurs encara no s'ha resolt.

La conseqüència del que fonts d'Educació descriuen com una "situació de tensió comercial" entre dues competidores, és que fa dos anys mig que no s'imprimeix cap títol acadèmic no universitari: ni de secundària, ni de batxillerat ni tampoc dels ensenyaments de formació professional o de música i dansa. El departament explica que "en cap cas s'ha aturat l'expedició dels títols", només la seva impressió i que la majoria dels afectats no han tingut cap problema perquè dins de l'estat s'accepta, com a alternativa, el resguard que acredita que s'ha demanat. "Per als pocs casos urgents en què ha calgut la impressió del títol", perquè són alumnes que han d'acreditar la seva formació a l'estranger s'ha fet, expliquen les mateixes fonts, "una adjudicació sense concurs".

Tercera licitació amb una condició salomònica.

El passat 11 d'abril, el departament d'Educació va iniciar la tramitació d'un nou contracte, per la via d'urgència, per tal d'imprimir "els títols més antics i urgents" mentre prepara una nova licitació plurianual que haurà de posar-se al dia amb tots els títols pendents d'imprimir i lliurar, i alhora, gestionar l'expedició i entrega dels nous títols, els que s'atorgaran al llarg d'aquest mes de juny als alumnes que acabin la seva formació. Per evitar que es repeteixi la situació dels dos anys anteriors, el contracte es divideix en dos lots "econòmicament exactes", de 21.500 títols cada un. I a les bases s'especifica que, si hi ha més d'un aspirant, cada un d'ells només podrà adjudicar-se un dels dos paquets.

El 4 de maig de 2023 la mesa de contractació d'aquest nou procediment va confirmar que al concurs s'han presentat només les empreses SIGNE S.A. i IMPRENTA UNIVERSAL S.L. La primera és la que obté aquesta vegada millor puntuació en els barems de valoració, però, d'acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria, la mesa proposa adjudicar un lot a cada companyia; el primer a la firma madrilenya per un import de 51.909 euros i el segon a la companyia basca per un valor de 58.588,20 euros.

En el moment que les empreses acabin de presentar tota la documentació, el govern hauria d'adjudicar el contracte que especifica que els 43.000 títols contractats han d'estar fets i entregats abans del 31 de juliol d'aquest any.

Cap de les dues companyies han volgut valorar públicament la situació. Tampoc el departament d'Educació.

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
  •  
Ver todos los boletines
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00