Sociedad

El Govern finalitza les obres dels ducs d’alba al port de Ciutadella

Un projecte que millora la seguretat i l’operativa del port de Son Blanc

Dic de Son Blanc

Maó

El projecte de les estacades d’amarrada ha finalitzat aquesta setmana i es posa així en funcionament la nova infraestructura marítima. Aquest projecte forma part del pla de millora de la infraestructura portuària de Son Blanc iniciat en la legislatura passada i que suposa l’adaptació del port a les necessitats del trànsit actual —tant de passatgers com de mercaderies—, a les característiques de les embarcacions que hi operen i a les exigències de seguretat marcades per Capitania Marítima.

S’han instal·lat quatre estacades d’amarrada, dues al moll de ponent i dues al de llevant, amb una capacitat per eslores d’embarcacions de 190 metros. Aquesta nova infraestructura respon a la necessitat de millora de les condicions d’operativa i explotació del port, la seguretat en la maniobrabilitat i l’estada de les embarcacions al port.

Cada estacada d’amarrada disposa de dues plataformes, connectades per passarel·les metàl·liques entre elles i els molls. Cada una d’aquestes plataformes està sustentada per quatre pilons cilíndrics de formigó armat d’1,5 metres de diàmetre. Les estacades d’amarrada se situen en unes profunditats de fins a 20,25 metres sobre llevant i d’uns 32,25 metres a ponent.

Els treballs de perforació del fons per a la instal·lació dels pilons s’han dut a terme amb una pontona amb grues i maquinària de perforació i elevació especialitzada per a aquest tipus de treball. Els treballs de pilotatge varen començar el passat 8 de febrer i varen finalitzar el 28 de març, i es varen coordinar amb els treballs de construcció dels encepats i col·locació de passarel·les, defenses i altres elements d’amarratge; aquests darrers varen finalitzar la primera setmana de maig, dins del termini d’execució previst en el projecte.

A finals d’aquest mes, un remolcador de gran potència (remolcador d’altura) retirarà la pontona que ha servit per poder executar el projecte, i desmobilitzarà, d’aquesta manera, tots els equips i instal·lacions emprats.

Les obres varen començar oficialment el 14 de novembre del 2022, amb un termini d’execució de sis mesos, i han finalitzat en termini aquest 14 de maig. La inversió total ha estat de 3.145.431,52 € (amb l’IVA exclòs).

A aquesta actuació cal sumar nombroses inversions en els darrers anys, tant en el port interior com exterior, que han millorat els accessos, les passarel·les d’embarcament, la tanca perimetral, les instal·lacions elèctriques, la pavimentació, el tractament de residus, etc., i han abordat la reconstrucció de l’escaló i la repavimentació en el moll de la ribera sud del port interior, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre les noves marquesines de l’aparcament del port exterior, entre d’altres.

Entre obres executades i en execució, Ports de les Illes Balears ha destinat al port de Ciutadella 12,5 milions d’euros (12.520.842,22 €).

Una inversió a la qual cal afegir tres projectes més ja dissenyats: la rehabilitació del pont de la colàrsega i el taló del moll comercial del port interior, així com l’adequació d’accessos i ampliació de l’estació marítima; actuacions que sumen 3,9 milions d’euros (3.911.626,40 €).

Així, en total, Ports de les Illes Balears ha mobilitzat més de 16 milions d’euros (16.432.468,62 €) en inversions en el port interior i exterior de Ciutadella.

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00