Política

El Consell presenta un pressupost rècord de 162,5 milions d'euros

El Govern aposta per avançar en el benestar social dels menorquins, i per implementar mesures en l'àmbit mediambiental i de la mobilitat

Vilafranca durant la presentació dels pressupostos

Maó

El President del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafraca, la consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavull, i el director insular de Serveis Generals, Juan Reyes, han presentat aquest dilluns, 4 de desembre, la proposta de pressupost del Consell Insular de Menorca pel 2024. És el pressupost més alt de la història de la institució, ja que presenta un estat d'ingressos i despeses per import de 162.539.831,50 euros, xifra que comporta un increment del 14% respecte del 2023.

"En termes generals, els pressupostos demostren un compromís amb una Menorca sostenible, amb un desenvolupament harmònic a tots els àmbits i amb els ciutadans situats al centre de les nostres polítiques", ha explicat Vilafranca.

"Els pressupostos volen ajudar-nos a combinar la preservació del territori amb el desenvolupament econòmic, social, cultural i mediambiental de l'illa i dels seus ciutadans. Un equilibri que volem potenciar en aquest primer pressupost del mandat 2023-2027 per avançar en el benestar social que requereixen i es mereixen tots els menorquins", ha afegit el president del Consell Insular de Menorca.

El projecte presentat aposta per implementar mesures que contribueixin a trobar solucions als principals reptes de present i futur que té Menorca, sobretot en l'àmbit mediambiental i social. També es destinen recursos a l'àrea de mobilitat per avançar en l'adequació de les infraestructures i la gestió dels serveis públics i les concessions que depenen d'aquesta àrea. Per aquests motius, el departament amb més pes sobre el pressupost és el de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, amb el 24,98 % del total, mentre que el departament de Benestar Social gestionarà un 20,70% i el de Mobilitat un 21,53 % del total.

Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació

Gestionarà 40.606.671,96 euros. Coordinarà i planificarà amb el Govern balear les millores necessàries en l'eficiència de les xarxes d'abastiment d'aigua i de sanejament d'aigües residuals. L'objectiu és millorar la inspecció i el control quantitatiu i qualitatiu del cicle integral de l'aigua. S'aposta per l'aprofitament d'aigües pluvials i tractades, qüestió d'especial interès i indispensable per aconseguir una millora dels recursos d'aigua disponibles.

A la vegada, es duran a terme accions reals encaminades a cercar la reducció de generació de residus i fomentar la reutilització amb els objectius del mínim abocament: el departament transferirà 3 milions d'euros als ajuntaments per fomentar la recollida selectiva de residus i per evitar que hagin d'augmentar les taxes als ciutadans.

També es dedicarà a desenvolupar la infraestructura de recàrrega per a la mobilitat elèctrica. L'objectiu és superar els 100 punts elèctrics públics amb un servei adequat. Al mateix temps s'invertirà en l'augment de la xarxa pública fotovoltaica, tant en aparcaments públics com en edificis públics. Totes aquestes mesures es consideren estratègiques pel desenvolupament de l'eficiència energètica de Menorca i també pel correcte desenvolupament de l'estratègia 2030, que engloba els reptes del present i el futur de l'illa.

Mobilitat

Gestionarà 34.996.400,08 euros. És el departament que més incrementa el seu pressupost, un 81,62%. Es destinaran 10,1 milions d'euros a reformar els dos trams de la Me-1 entre Maó i Alaior. També es reserven 256.000 euros per a realitzar projectes de reforma dels trams entre Ferreries i Es Mercadal i Es Mercadal i Alaior.

Simultàniament, el departament redactarà el projecte de l'estació d'autobusos de Ciutadella, i centrarà els esforços en les noves concessions de transport públic i el servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Benestar Social

Té un pressupost de 33.644.853 euros. Es faran reformes a la Casa de la Infància. Es crearà un equip d'intervenció domiciliària (1 psicòleg, 1 treballador social i 3 integradores socials), per a dur a terme intervencions a famílies amb menors en situació de risc. També s'augmenta la formació i la plantilla d'educadors i es potenciarà el sistema d'acolliment familiar a través de campanyes d'informació.

Pel que fa al Centre Assessor de la Dona (CAD), es crearà un centre de crisis per atendre víctimes de delictes sexuals, i es farà una sala amable a la Guàrdia Civil per tal que les víctimes puguin ser ateses amb més intimitat. A banda, s'ampliarà el servei del Punt Lila a altres esdeveniments.

El departament aportarà més dotació pressupostària a la Unitat de Conductes Addictives. I, en l'àrea de dependència i gent major, s'apuja la partida destinada a ajuts a entitats socials.

Així mateix, es reforça el sistema d'atenció domiciliària d'alta intensitat amb un augment pressupostari, passant dels 100.000 euros previstos per l'any 2023 als 300.000 euros pressupostats aquesta anualitat. D'aquesta manera, el Govern aposta perquè qui vulgui romandre a casa seva ho pugui fer amb totes les garanties i necessitats cobertes. Benestar Social també redactarà els plecs i licitarà el projecte integral de la Residència de Gent Gran i Centre de Dia, i finalitzarà les obres del centre de Trepucó III. Al mateix temps, es preveu la finalització de les obres i posada en funcionament del centre residencial del Quarter de Santiago amb la dotació de personal necessari.

Cultura, Educació, Joventut i Esports

Gestionarà 19.601.823,42 euros. Es destinen 1,5 milions d'euros a assegurar la gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 anys. També es concediran ajudes a la investigació, per a salvaguardar i difondre el patrimoni històric de Menorca.

En Esports, s'han reservat 350.000 euros per a la redacció del projecte de la pista d'atletisme de Ciutadella, que serà la segona millor pista de les Balears. Igualment, augmenten totes les partides destinades a esportistes elit, ajudes a federacions esportives, i es creen noves ajudes per a fomentar l'esport adaptat i el rendiment esportiu.

El departament impulsarà l'esport augmentant un 63% les ajudes a les entitats sense ànim de lucre de Menorca per import de 440.000 euros. Pel que fa a Joventut, es creen ajudes per a joves d'entre 18-34 anys per a lloguer d'habitatge fins a un total de 100.000 euros.

Economia i Serveis Generals

Té un pressupost de 19.579.809,88 euros. Entre d'altres, se centrarà en el projecte Hub-Sa Granja, per a remodelar-lo i convertir-lo en un espai més sostenible.

El departament mantindrà el conveni amb Leader, els ajuts per assessorament al sector agrari, i s'incrementa la convocatòria de Contracte Agrari de Reserva de Biosfera (CARB), amb una partida d'1,1 milions d'euros.

A més, s'adquirirà una embarcació per a les inspeccions de la zona de Ponent de Menorca, i s'augmentarà la quantia per les inversions a l'ajut del teixit productiu i associatiu de Menorca.

A banda, des de fa molt de temps els dos escorxadors de Menorca estan precaris i incompleixen amb normatives tant sanitàries com de benestar animal. Des del Consell es pretén ajudar, impulsar i coordinar els ajuntaments perquè puguin millorar les instal·lacions dels escorxadors municipals a través de subvencions del Govern Balear i pròpies.

Pel que fa al Comerç i la Indústria, es recolzarà el sector comercial i industrial, i s'augmentarà la quantia per a donar suport al teixit productiu i associatiu de Menorca, potenciant el producte local. També es dedicaran esforços per a mantenir el Centre Artesanal de Menorca obert tot l'any i potenciar l'artesania local.

Presidència

Gestionarà 9.561.077,85 euros. El departament centrarà els esforços a millorar la promoció del turisme, tasca a la qual es destinaran 6,6 milions d'euros el 2024. A banda, s'augmenta l'aportació a l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), i s'impulsarà el centre d'Interpretació de s'Enclusa.

Ordenació Territorial i Turística

Gestionarà 4.549.195,29 euros. Té com a principal tasca la modificació del Pla Territorial Insular (PTI), que es farà amb personal propi del Consell, per la qual cosa es crearà l'Oficina Tècnica del PTI. Entre altres qüestions, aquesta oficina també ajudarà a tramitar plans especials per a legalitzar nuclis rurals en sòl rústic i donar així solucions per a la legalització dels hortals.

Des de l'àrea d'Habitatge es crearà un programa de lloguer estable per a estimular la sortida al mercat d'aquells habitatges susceptibles de ser llogats tot l'any, per evitar que els propietaris els destinin a lloguer turístic il·legal. La partida per aquest programa és de 100.000 euros. Al mateix temps, el departament té la voluntat de cobrir totes les places d'inspectors turístics vacants.

El departament d'Ordenació Territorial i Turística, per últim, reactivarà l'Agenda Urbana, l'Oficina d'Habitatge conjuntament amb l'IBAVI, l'Oficina Regenerate i el Centre de Baixa Exigència.

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00