Liga Santander
FÚTBOL

Asemblea xeral ordinaria da U.D. Ourense

Asemblea xeral da Unión Deportiva Ourense, planificando a próxima tempada 2016/2017

Jugadores y aficionados de la U.D.Orense, festejando el título de campeones de la Copa Diputación 2016 / Yedra Seara

Ourense

Por acordo da Xunta Directiva da Unión Deportiva Ourense convócase para o día 28 de xuño de 2016, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e 20:30 horas en segunda na Casa de Chocolate(Avd da Habana, 79), Asemblea Xeral Ordinaria de Socios co Seguinte Orden do Día:

1- Memoria deportiva da tempada 2015-16

2-Aprobación, si procede, da liquidación do presuposto da tempada 2015-16.

3-Proposta deportiva para a tempada 2016/17

4-Aprobación, se procede, do presupuesto para a tempada 2016-17

5-Rolda libre de intervencións.

Os socios poden enviar propostas para ser debatidas e sometidas a votación na Asemblea.

Ditas propostas deberán presentarse como mínimo con 5 días naturais de antelación á celebración da Asemblea e serán enviadas ao correo electrónico uniondeportivaourense@gmail.com

Así mesmo poden acudir a Asemblea con voz e voto os socios maiores de 16 anos que estén ao corrente de pago da cuota, debendo presentar o Documento Nacional de Identidade(DNI) para poder acceder á mesma.

Un socio pode representar a outro presentando escrito de autorización e copia do DNI do representado.

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00