Últimas noticias Hemeroteca

Miércoles, 22 de Enero de 2020

Otras localidades

El Govern suspèn dos anys la concessió de noves llicències per a locals de joc

L'Executiu balear vol frenar l'expansió dels salons d'apostes

Juan Pedro Yllanes i Pilar Costa han explicat la suspensió de llicències. /

El Consell de Govern ha aprovat la suspensió de la concessió de noves autoritzacions per a l’obertura de nous establiments de joc en el territori de les Illes Balears. Aquests establiments són casinos, bingos, salons de joc, zones d’apostes a salons de joc i locals específics d’apostes. La durada d’aquesta suspensió serà de 24 mesos a partir de la publicació de l’acord al BOIB.

En qualsevol cas, però, aquest termini es podrà prorrogar per acord del Consell de Govern si, una vegada esgotats els 24 mesos, no ha entrat en vigor el decret de planificació dels establiments de joc a la comunitat autònoma. Es tracta d’una mesura provisional, preventiva i transitòria.

Per tant, l’acord, que respon a raons d’interès general d’ordre públic, salut pública, seguretat i protecció dels drets dels usuaris dels jocs, també preveu iniciar un estudi i dur a terme les actuacions prèvies necessàries a la tramitació d’aquest decret relatiu a la planificació d’establiments de joc. És competència del Consell de Govern aprovar aquesta planificació tenint en compte la realitat i la incidència social del joc i de les apostes, les seves repercussions econòmiques i tributàries, i la necessitat de diversificar el joc.

L’objectiu d’aquesta planificació és ordenar l’oferta de joc, tot perseguint una política de joc responsable i d’especial protecció als menors i als col·lectius més vulnerables. Això, sense oblidar l’equilibri necessari amb els interessos econòmics del sector. En aquest sentit, el Govern considera el joc des d’una perspectiva integral de responsabilitat social i en el qual s’han de combinar accions preventives, de sensibilització, intervenció, control i reparació dels efectes negatius que se’n poden derivar.

Una de les finalitats bàsiques de l’acord aprovat pel Consell de Govern és reordenar el joc a les Balears i introduir mesures de racionalització, atesos el creixement i la concentració de salons de joc i apostes que hi ha hagut durant els darrers anys a les Illes Balears.

Actualment, hi ha un total de 148 salons de joc, 4 bingos, 3 casinos i un local específic d’apostes arreu de les Illes Balears.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?