Últimas noticias Hemeroteca

Sábado, 29 de Febrero de 2020

Otras localidades

Contingut patrocinat

22@NETWORK BCN, el Silicon Valley català

Des de 2004 s’han instal·lat més de 5.000 empreses, amb uns 60.000 treballadors

Des de 2004 s’han instal·lat més de 5.000 empreses, amb uns 60.000 treballadors / https://www.22network.net/

L’associació d’empreses i institucions 22@NETWORK BCN reuneix el sector innovador, tecnològic i creatiu de la ciutat de Barcelona. Amb més de 170 associats, som responsables de la consolidació del districte 22@ com un espai dinàmic, transformador i tecnològicament capdavanter, el districte de la innovació. Profunditzant en la relació amb el barri del Poblenou per un benefici comú, fent xarxa i fomentant la interacció, facilita la integració de les organitzacions i els seus professionals a les dinàmiques del 22@.

Amb un exponencial creixement, el districte de la innovació 22@ s’ha convertit en el Silicon Valley català.

Des de 2004 s’han instal·lat més de 5.000 empreses, amb uns 60.000 treballadors. Durant els pròxims tres anys, el districte del 22@ espera 25.000 treballadors nous. La importància de la nostra associació no radica en ser una associació d’empreses, sinó que som una associació d’empreses i institucions. Aquest matís és fonamental: la innovació, la captació de talent, el canvi tecnològic, el repte de la intel·ligència artificial que transformarà radicalment el nostre mercat de treball i la manera de viure, de moure’n’s, de relacionar-los, s’ha d'impulsar des de la col·laboració público-privada i aquest és el nostre tret diferencial. Som una associació privada d'empreses innovadores compromeses per tirar endavant un projecte de transformació urbana i innovació social per catapultar la Barcelona industrial del segle XX a la Barcelona global de la nova economia del segle XXI.

Què és el 22@?

El 22@ és un projecte d’innovació urbana i de desenvolupament econòmic i social sostenible que s’impulsa l’any 2000 i que ha permès que el Poblenou sigui la zona de Barcelona que ha experimentat una transformació social i econòmica més important durant els darrers trenta anys. L’existència del 22@ demostra al món que en ple segle XXI la trama urbana és capaç d’encabir indústria, acadèmia, investigació, habitatge i equipament de forma compacta i continuada.

El 22@, en definitiva, és el projecte que ha impulsat la transformació dels solars industrials en una ciutat amb activitat econòmica de nova economia amb una mirada humana.

El 22@ és un referent?

Sí. De fet, si busques innovation district al cercador surten Barcelona i Boston, els dos districtes innovadors de referència al món, cadascun amb el seu model. Aquesta era la visió i ara porta ja 19 anys. Les primeres companyies van aterrar el 2005, quan es va constituir l'associació del 22@ i portem ja quinze anys de recorregut. Però el 22@ és un model, una mirada; és entendre que Barcelona és una ciutat per viure, estudiar, treballar i gaudir i amb un teixit empresarial compromès amb això.

Quin és el secret del seu èxit?

Hi ha altres zones d'aglomeració tecnològica com per exemple Dublín, però el 2018 es va evidenciar que moltes empreses van a la capital irlandesa per raons fiscals. El 22@, en canvi, ha permès consolidar i explicar al món un model de desenvolupament econòmic centrat en la innovació social i urbana que també té com a objectiu el benestar de les persones que viuen i treballen a la ciutat. En un manifest del Trinity College agafaven Barcelona com a exemple de model per tractar aquesta aglomeració de cara els 80 grans districtes innovadors del món. D'aquest manifest s'extreu la frase: "Silicon Valley és en molts sentits el precursor del concepte de districte d'innovació, però el 22@ de Barcelona està vist com la inspiració per a més de vuitanta altres arreu del món".

Per tant, què és el que atrau la gent?

El 22@ atrau inversors i empreses que no només veuen el territori on són com un espai on obtenir beneficis, sinó que volen ser part de la transformació urbana, social i econòmica de la societat. I aquí oferim la fórmula que ho fa possible per fer-ho en un entorn immillorable

Quin és l’objectiu de 22@NETWORK?

El nostre objectiu en aquest moment és treballar de forma consensuada amb l'administració i la ciutadania del districte per garantir el desenvolupament de les zones que manquen per urbanitzar assegurant una millor mobilitat pública de tot el sector, incrementant el sostre edificable d'habitatge protegit tal com ens vam marcar en el pacte signat per tots els agents implicats i seguir apostant per la clau urbanística 7@ de gestió d’equipaments com a fórmula que assegura serveis per la ciutadania, transferència de coneixement i interacció entre ciutat, ciutadania i empresa.

Per què és necessari el 22@NETWORK?

Les ciutats històricament les han configurat la religió, o el poder polític o l’economia. Barcelona ha estat configurada per a l'economia, pels gremis burgesos inicialment i posteriorment per l’empresa industrial del segle XX. La nova configuració urbana del segle XXI no pot deixar la planificació en mans només de l’empresa, ni tampoc en mans només de l'administració. La governança d’una societat pluralista necessita agents que canalitzin els diferents interessos i propostes en joc i per això la nostra configuració com a punt de trobada d’empreses, institucions i món acadèmic és fonamental per assegurar seguir sent un districte innovador de referència mundial.

Quins reptes enfronta el 22@NETWORK?

Tenim alguns reptes a curt i mig termini. Tots van quedar recollits al Pacte que vam signar amb diferents agents locals, universitats i Ajuntament a finals de 2018. Els que pensem que cal prioritzar són els relatius a la mobilitat al districte i l’augment d’habitatge a la zona nord. És important entendre que el 22@ és un districte per viure i treballar i una manera de fer ciutat, i això requereix una certa densitat de població.

D’altra banda tenim el repte territorial. El desenvolupament del sector Besòs i l’Eix Sagrera, la Barcelona que connecta amb la Catalunya Industrial del Vallès són vectors clau pel 22@. La transformació del litoral a la zona de l’antiga tèrmica, del vell sector industrial del marge del Besòs, els polígons del segle XX de Badalona i Sant Adrià han de passar, entre d’altres, per l’ampliació del districte innovador. Aquest és un repte estratègic a mitjà i llarg termini.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?