Sociedad

Os concellos de Laxe e Vimianzo e o SEMESCOM presentan alegacións ao plan dos Penedos

entre outros puntos, coinciden na necesidade de reducir os tempos propostos pola Xunta para a posta en marcha do plan.

Costa da Morte

Esta semana reuníronse a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; o alcalde de Laxe, José Luís Pérez Añón, e os técnicos de Deportes de Vimianzo e Turismo de Laxe, Víctor Santos e María José Mato respectivamente.

Entre outras peticións, solicitan se teña en conta o esforzo económico que suporá para os dous Concellos manter un espazo con tanto alcance e tanta potencialidade como este.

Consideran imprescindible que o documento contemple uns criterios claros relativos á xestión do perímetro para garantir o cumprimento dos obxectivos ambientais. engden que a organización e delimitación das plantacións debería quedar expresamente identificada, documentando o estado actual e garantindo a contemplación dos Penedos a futuro, e limitando os perímetros mínimos de distancia entre as masas arbóreas e de vexetación, e as formacións rochosas.

O documento, indican nas alegacións, non menciona o réxime de uso nin as consideracións de xestión das parcelas que están en estado de abandono ou descoido por parte das persoas propietarias, o que fai necesario que se contemplen especificamente as consecuencias desta casuística, para que o Plan sexa eficiente e fomentar decididamente o uso recreativo e divulgativo do lugar, tendo en conta todas as súas particularidades coas súas solucións.

Tampouco se contempla a ampliación do catálogo; enumérase unha serie de Penedos, identificados como os máis recoñecibles e con nome propio, pero tendo en conta a desorganización actual da vexetación e da masa arbórea, está limitado o acceso e a localización de máis formacións, aínda con constancia de que si existen.

Con respecto ás vías de acceso, os dous concellos coinciden en que resulta preferible a sinalización a través de dúas únicas vías de acceso: as que xa serven de conexión dos lugares de Pasarela e Traba, e conflúen no aparcamento do Brañal.

Dende os Laxe e Vimianzo propoñen reducir os tempos propostos para as distintas actuación, propoñen que a primeira fase de actuación se realice antes dos 2 anos, a segunda nun período de 2 a 4 anos e a terceira, nun período de 4 a 6 anos.

Segundo indican tamén os concellos, non se fundamenta nin se xustifica a asignación das entidades responsables, nin das posibles fontes de financiamento, algo que consideran especialmente preocupante para garantir a correcta xestión deste espazo.

Piden ademais que se modifique a redacción e se dote de medios propios da Xunta de Galicia para financiar e coordinar as tarefas de limpeza e mantemento das infraestruturas de uso público da Paisaxe, garantindo así o acceso ao espazo durante todo o ano. Esixen que se especifique o custe de homologación da ruta de sendeirismo, asunto que o Concello de Vimianzo leva perseguindo desde que se deseñou o trazado. consideran necesario tamén engadir actuacións para mellorar o tránsito tanto de subida pola zona sur da Forcada, como nas inmediacións do penedo multiforme na zona da Cachucha.

Perécelles insuficiente tanto a prioridade como o custe estimado para a actuación relativa á creación de novo material divulgativo, visto que é un dos obxectivos do Plan fomentar o coñecemento deste espazo e respectar os seus valores naturais.

Para os concellos a Dirección Xeral de Patrimonio Natural debe responsabilizarse tanto da execución como do financiamento á área destinada a aparcadoiro na zona do cruce do Brañal.

Adicionalmente, tamén se pide que se recolla na redacción que o 13 de xuño de 2021 houbo un incendio na Paisaxe; identificar a fonte de financiamento do mantemento e mellora do firme do viario de acceso oriental; ter presente a cartografía histórica, engadindo mapas e planos, entre os cales se atopan os elaborados polo ilustre xeólogo local Isidro Parga Pondal; que se teña en conta o documento que menciona a prohibición do uso da imaxe da Paisaxe Protexida con fins comerciais, de marca ou accións de identidade e que se modifique a redacción onde se indica que os paneis informativos instalados na Paisaxe están suxeito ao chan con zapa de formigón, xa que en realidade están suxeitos a presión, minimizando así os riscos de impacto sobre o medio.

Tamén o Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte ven de facer públicas as súas alegacións ao Plan da Xunta para o Penedos. O SEMESCOM agrupa estas alegacións en seis puntos.

1.- Sobre a prohibición de actividades de grande impacto na paisaxe Protexida e na súa contorna:

Consideramos positiva a prohibición de actividades na contorna desta Paisaxe Protexida que produzan grande impacto no medio como poden ser a instalación de novos parques eólicos, actividades extractivas (minas ou canteiras) ou actividades industriais.

Na actualidade a maior ameaza que existe neste sentido e neste momento é o proxecto do parque eólico de Pena dos Mouros, a nosa asociación xa presentou alegacións contra el (9-03-2021), que ademais de estar moi próximo aos Penedos, no caso de construírse, tería un impacto severo sobre os Penedos de Piñeo, situados na parroquia de Carantoña (Vimianzo), que tamén dispoñen de formacións xeolóxicas tan singulares e evocadoras como Pena da Aiga, Pena Orelluda ou Pena do Frade. Por tal motivo pedimos que a Xunta de Galicia non autorice a instalación deste parque.

2.- sobre as propostas de temporalidade e prioridade das actuacións que se propoñen no plan de xestión:

Non nos parece adecuada a distribución de temporalidade (5, 10 e máis anos) e de prioridade (alta, media e baixa) que se fai de cada unha das actuacións por ser pouco realista e efectiva. Ten sentido propoñer unha actuación a máis de dez anos cun orzamento actual? Defendemos que todas estas actuacións do Plan que se consideran necesarias para a posta en valor deste singular espazo natural, como son os Penedos de Pasarela e Traba, non supoñen un orzamento elevado, polo tanto deberían realizarse por parte da Xunta de Galicia e demais administracións, nun prazo breve, como máximo de dous anos.

3.-sobre o aparcadoiro na zona do cruce do brañal:

Si, á habilitación dunha área destinada a aparcadoiro na zona do Cruce do Brañal , sempre que esta actuación se realice co máximo respecto medioambiental e tendo en conta que se deberá priorizar o acceso a pé desde os núcleos máis próximos: Pasarela e O Penedo (Calo, Vimianzo) e A Costa (Traba, Laxe).

4.- Sobre a limpeza e mantemento das infraestruturas viarias do Parque:

Si, aos labores de limpeza e mantemento das infraestruturas de uso público centradas fundamentalmente en lograr que as pistas forestais e os sendeiros estean limpos de vexetación e en bo estado de conservación. Pero propoñemos que estes labores se realicen como mínimo con dúas limpezas ao ano, tanto das pistas forestais como dos sendeiros que levan ás estacións onde se atopan as formacións xeolóxicas de maior realce. Consideramos, tamén, imprescindible a ampliación destes labores de limpeza aos arredores de cada unha das esculturas naturais.

A súa vez, hai que ter en conta que as últimas investigacións están a permitir localizar novas xeoformas, o que creará máis necesidades de limpeza diante dun parque en progresiva expansión.

5.- Criterios sobre a sinalización da “paisaxe protexida”:

Respecto aos puntos de deseño e instalación de paneis interpretativos das vistas panorámicas situados nos lugares de maior amplitude visual e paisaxística, sinalización do xacemento arqueolóxico da Torre da Moa e instalación dun panel informativo, colocación de novos paneis interpretativos no comezo das rutas de sendeirismo ou a sinalización de cruces de rutas, pensamos que a instalación de paneis informativos ou interpretativos deberían ser os estritamente necesarios sobre o espazo protexido para producir o menor impacto posible. Cremos que é moito máis efectiva a elaboración dunha información dixital á que poida acceder calquera visitante a través dun dispositivo electrónico.

Tampouco nos parece do máis axeitado a sinalización de puntos de observación como miradoiros, xa que ao longo do percorrido hai moitos lugares desde os que se pode observar a paisaxe da contorna, e cada visitante pode gozar dela naqueles sitios do percorrido que considere oportunos.

6.-Sobre a creación dun centro de interpretación dos penedos:

Defendemos a creación dun Centro de Interpretación dos Penedos no edificio da antiga casa-escola Labarta Pose de Pasarela, situado no centro desta localidade, a máis próxima a esta paisaxe protexida e tamén punto de partida da maioría dos visitantes deste espazo. Co futuro trazado da prolongación da autovía AG-55, o núcleo de Pasarela quedará moi próximo a unha das súas saídas, o que facilitará aínda máis a entrada de visitantes a través desta ruta. Este centro consideramos que sería un lugar idóneo para a recepción de excursionistas e para recibir información previa sobre este espazo natural e a súa contorna.

Para abaratar os custes de xestión propoñemos que sexa un centro automatizado e autovisitable, como algúns outros que xa se teñen instalados na nosa comunidade

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00