Jueves, 09 de Julio de 2020

Otras localidades

Cultura

Cultura convoca els Premis de les Arts Escèniques

Els premis es lliuraran el 2 de novembre al Teatre Principal de Castelló

Teatro Principal de Castelló. Imagen de archivo

Teatro Principal de Castelló. Imagen de archivo / Radio Castellón / Javier Quesada

Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, convoca els Premis de les Arts Escèniques 2020 amb els objectius de reconéixer i donar visibilitat als professionals escènics valencians així com incentivar i promocionar la producció escènica valenciana.

Es concediran premis en 18 categories, a més d’un Premi d’Honor a la millor contribució a les arts escèniques valencianes, al llarg de la seua trajectòria professional, a una persona, companyia, societat, associació o institució.

Poden concórrer als Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2020 els espectacles professionals i artistes inscrits degudament a través de la pàgina web ‘ivc.gva.es’.

Es poden inscriure espectacles professionals de producció valenciana, així com els artistes vinculats als esmentats espectacles que han de ser nascuts o residents a la Comunitat Valenciana.

Els espectacles han d’haver estat estrenats a qualsevol de les sales, carrers o espais de la Comunitat Valenciana entre l’1 de gener de 2019 i el 30 de juny de 2020. Només en el cas excepcional de les categories de millor espectacle de circ i millor espectacle d’arts de carrer, s’amplia el període de temps d’estrena de l’1 de maig de 2018 al 30 de juny de 2020, per tal d’afavorir l’augment d’inscripcions i atendre l’especificitat respecte dels temps de producció d’espectacles propis d’aquestes dues disciplines.

El període d’inscripció és del 15 de juny al 19 de juliol de 2020. És imprescindible l’enviament de la gravació audiovisual completa de l’espectacle. Igualment és obligatori indicar en quina categoria es vol inscriure l’espectacle i amb quines nominacions professionals hi participa. No es poden inscriure espectacles o professionals que ja han sigut nominats per un mateix treball.

Els espectacles produïts exclusivament per la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura) o en coproducció entre l’IVC i una altra institució pública valenciana o de fora de la Comunitat Valenciana no poden accedir als premis al millor espectacle de teatre, dansa, espectacle per a xiquetes i xiquets, arts de carrer o circ.

Hi haurà dos jurats, un primer encarregat de decidir els nominats o finalistes per cadascuna de les modalitats, format per un màxim de nou personalitats coneixedores de les arts escèniques sense interessos en alguna de les candidatures i consensuades entre les associacions professionals de les arts escèniques, membres de la Mesa de la Cultura Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura. Aquest jurat seleccionarà els finalistes per a cada modalitat fins a un màxim de tres per modalitat.

Un segon jurat serà l’encarregat de decidir els premiats entre els candidats proposats pel primer jurat. Aquest jurat ha d’estar configurat per un màxim de nou personalitats rellevants del món cultural valencià designades per l’Institut Valencià de Cultura atenent la seua objectivitat, imparcialitat, capacitat de crítica i coneixement del sector, igualtat de gènere i vertebració territorial.

El Premi d’Honor, el qual serà escollit directament per la institució convocant.

El veredicte final del jurat es donarà a conéixer en l’acte de lliurament d’aquests Premis de les Arts Escèniques Valencianes, el 2 de novembre de 2020 al Teatre Principal de Castelló.

CASTELLANO

Cultura de la Generalitat, mediante el Institut Valencià de Cultura, convoca los Premios de las Artes Escénicas 2020 con los objetivos de reconocer y dar visibilidad a los profesionales escénicos valencianos así como incentivar y promocionar la producción escénica valenciana.

Se concederán premios en 18 categorías, además de un Premio de Honor a la mejor contribución a las artes escénicas valencianas, a lo largo de su trayectoria profesional, a una persona, compañía, sociedad, asociación o institución.

Pueden concurrir a los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2020 los espectáculos profesionales y artistas inscritos debidamente a través de la página web ‘ivc.gva.es’.

Se pueden inscribir espectáculos profesionales de producción valenciana, así como los artistas vinculados a los mencionados espectáculos que tienen que ser nacidos o residentes en la Comunitat Valenciana.

Los espectáculos deben haber sido estrenados en cualquiera de las salas, calles o espacios de la Comunidad Valenciana entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020. Solo en el caso excepcional de las categorías de mejor espectáculo de circo y mejor espectáculo de artes de calle, se amplía el periodo de tiempo de estreno del 1 de mayo de 2018 al 30 de junio de 2020, para favorecer el aumento de inscripciones y atender la especificidad respecto de los tiempos de producción de espectáculos propios de estas dos disciplines.

El periodo de inscripción es del 15 de junio al 19 de julio de 2020. Es imprescindible el envío de la grabación audiovisual completa del espectáculo. Igualmente es obligatorio indicar en qué categoría se quiere inscribir el espectáculo y con qué nominaciones profesionales participa. No se pueden inscribir espectáculos o profesionales que ya han sido nominados por un mismo trabajo.

Los espectáculos producidos exclusivamente por la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura) o en coproducción entre el IVC y otra institución pública valenciana o de fuera de la Comunitat Valenciana no pueden acceder a los premios al mejor espectáculo de teatro, danza, espectáculo para niñas y niños, artes de calle o circo.

Habrá dos jurados, un primero encargado de decidir los nominados o finalistas por cada una de las modalidades, formado por un máximo de nueve personalidades conocedoras de las artes escénicas sin intereses en alguna de las candidaturas y consensuadas entre las asociaciones profesionales de las artes escénicas, miembros de la Mesa de la Cultura Valenciana y el Institut Valencià de Cultura. Este jurado seleccionará los finalistas para cada modalidad hasta un máximo de tres por modalidad.

Un segundo jurado será el encargado de decidir los premiados entre los candidatos propuestos por el primer jurado. Este jurado debe estar configurado por un máximo de nueve personalidades relevantes del mundo cultural valenciano designadas por el Institut Valencià de Cultura atendiendo a su objetividad, imparcialidad, capacidad de crítica y conocimiento del sector, igualdad de género y vertebración territorial.

El Premio de Honor, que será escogido directamente por la institución convocante.

El veredicto final del jurado se dará a conocer en el acto de entrega de estos Premios de las Artes Escénicas Valencianas, el 2 de noviembre de 2020 en el Teatre Principal de Castelló.

Cargando

Escucha la radio en directo

Cadena SER
Directo

Tu contenido empezará después la publicidad

Programación

Último boletín

Emisoras

Elige una emisora

Cadena SER

Compartir

Tu contenido empezará después de la publicidad

Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?