Economía y negocios

Calendari de la renda 2023-2024: dates clau i terminis per fer la teva declaració

La campanya de la renda arrenca demà, una setmana abans del que és habitual, i ve carregada de novetats

Les claus de la declaració de la renda, amb president del Col.legi Oficial de Gestors  Administratius de Catalunya

Les claus de la declaració de la renda, amb president del Col.legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

09:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1712049867052/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Barcelona

La campanya de la renda és a punt de començar. A partir d'aquest dimecres i fins al proper 1 de juliol, els contribuents hauran de declarar els seus ingressos corresponents a l'any 2023. Això sí, el termini canviarà en funció de la via triada per fer el tràmit -bé de forma en línia mitjançant l'esborrany web, o bé de forma presencial o telefònica-. Sigui quina sigui la forma escollida, l'Agència Tributària ja ha publicat les dates que cal tenir en compte.

Una de les grans qüestions dels contribuents aquests dies és saber si la declaració de la renda els sortirà a pagar o tornar. Per calcular-ho, l'Agència Tributària té en compte els ingressos de l'individu, la condició fiscal, l'estat civil, la descendència, les propietats immobiliàries, etc. Cada comunitat autònoma disposa, a més, d'epígrafs propis en què el ciutadà pot incloure, per exemple, el preu que paga anualment pel lloguer per rebre la bonificació que li correspongui.

Els que vulguin completar totes les caselles de la declaració de la renda des de casa seva, el termini s'obrirà dimecres que ve, 3 d'abril. A partir d'aquest moment, podreu accedir a l'esborrany web. Abans de fer-ho, Hisenda adverteix dels passos previs a tenir en compte. El contribuent que opti per l'opció telemàtica necessitarà disposar de certificat electrònic, DNI/NIE o Cl@ve PIN per poder accedir al seu esborrany. Si no teniu cap d'aquestes claus, necessitareu el número de referència. Per poder obtenir aquest codi, hi ha dues vies. Mitjançant la web de l'Agència Tributària, seguint la ruta: Gestions/Obtingueu el vostre número de referència/Nombre de DNI/NIE i casella de l'exercici o mitjançant l'app de l'AEAT, que es pot descarregar de forma gratuïta mitjançant iOS i Android.

Tot i que la data màxima per presentar la declaració de la renda és el primer de juliol, val la pena recordar que serà el 26 de juny l'últim dia en què es podrà fer en cas que vulguem que l'ingrés o el pagament d'Hisenda sigui mitjançant domiciliació bancària.

Dates clau de la declaració de la renda 2023-2024

En resum, aquestes són les principals dates a tenir en compte a la campanya de la renda 2023-2024:

  • 3 d'abril del 2024: sol·licitud de l'esborrany i obertura del termini per presentar la declaració de la renda per Internet.
  • 7 de maig del 2024: sol·licitud de cita prèvia i obertura del termini per presentar la declaració de la renda per via telefònica.
  • 25 de maig de 2024: sol·licitud de cita prèvia per fer la declaració de forma presencial.
  • 3 de juny del 2024: s'obre el termini per presentar la declaració de forma presencial.
  • 26 de juny del 2024: finalitza el termini per presentar la declaració per Internet si el resultat és a ingressar amb domiciliació en compte.
  • 26 de juny de 2024: últim dia per sol·licitar cita prèvia per fer la declaració per via telefònica o de forma presencial.
  • 1 de juliol del 2024: finalitza el termini per presentar la declaració de la renda per qualsevol de les vies.

Novetats a la renda 2023-2024

Una de les novetats principals que trobaran els contribuents aquest any és la reducció de les retencions de l'IRPF a les rendes de fins a 21.000 euros. Una altra de les diferències respecte a campanyes anteriors és que tots els autònoms estaran obligats a fer la declaració de la renda, independentment dels ingressos.

De la mateixa manera, Hisenda recorda que les persones titulars de l'ingrés mínim vital i les persones integrants de les unitats de convivència respectives també estan obligades a declarar els seus ingressos.

D'altra banda, els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023 van elevar el llindar inferior de l'obligació de declarar dels perceptors de rendiments del treball de 14.000 a 15.000 euros anuals. Tot i això, Hisenda insisteix que els contribuents no obligats a declarar, encara que no els resulti exigible la presentació d'una declaració amb resultat a ingressar, sí que estan obligats a presentar-la quan sol·licitin una devolució de l'impost.

Per determinar l'import de la devolució que sigui procedent realitzar aquests contribuents no obligats a declarar, cal tenir en compte, a més dels pagaments a compte efectuats, la deducció per maternitat i les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent separat legalment amb dos fills o sense vincle matrimonial que, si s'escau, corresponguin a cadascun.

Fins a l'any 2022 només les mares treballadores es podien beneficiar de la deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. Ara, fins i tot si en el moment del naixement no estava la mare treballant sinó cobrant la desocupació, o també si posteriorment va cotitzar 30 dies o més, es podrà beneficiar d'aquesta deducció i sol·licitar l'abonament anticipat de 100 euros al mes. Aquesta ampliació entre el 2020 i el 2023 de les mares beneficiades arriba també als 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en escoles bressol o centres d'educació infantil.

A més, el 2023 es va elevar un punt, fins al 27%, la tributació de les rendes del capital a l'IRPF superiors a 200.000 euros, i per a les plusvàlues superiors a 300.000 euros, s'elevarà fins al 28%, dos punts més. Pel seu àpat, els autònoms es beneficiaran d'una reducció d'un 5% addicional en els rendiments nets en la tributació per mòduls i, en l'estimació directa simplificada, tindran una deducció addicional de dos punts, fins al 7%, en despeses difícils justificació.

També hauran de prestar atenció a aquesta campanya els pensionistes que van fer aportacions a mutualitats laborals i van pagar de més a l'IRPF, després que una sentència del Tribunal Suprem donés la raó a un jubilat del sector bancari que demanava que parteixi de la seva pensió, lligada a les aportacions que va realitzar entre el 1969 i el 1979 a la Mutualitat Laboral de Banca, no tributés en les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Pel que fa als pensionistes, es manté en 1.500 euros l'aportació màxima al pla de pensions individuals amb dret a deducció, tot i que amb la possibilitat d'incrementar les aportacions fins a 8.500 euros més per aportacions a plans de pensions empresarials.

D'altra banda, els contribuents es podran deduir el 15% si fan un lliurament a compte mínim del 25% del valor de compra d'un vehicle elèctric nou (turismes o motos), o si l'han feta des del 30 de juny del 2023. En cas de compra, la deducció del 15% del valor de compra incloses despeses i impostos, i exclosos els imports dels ajuts públics que percebi (per exemple, Moves III) està limitat a una base màxima de 20.000 euros i s'aplica al any en què es matricula.

També el contribuent pot desgravar el 15% de la inversió de la instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics en un immoble de la seva propietat, feta igualment entre el 30 de juny del 2023 i el 31 de desembre del 2024.

A partir de l'exercici 2023, s'ha millorat tant l'import de la deducció per inversió en empreses de nova creació com altres aspectes. Els contribuents podran deduir de la quota de l'impost el 50% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d'accions o participacions a empreses de nova o recent creació, sent la base màxima de deducció de 100.000 euros anuals, per la qual cosa l'import màxim de la deducció és de 50.000 euros.

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00