Directo

PEDRO SÁNCHEZ Sánchez se plantea si debe continuar como presidente del Gobierno: sigue la última hora en directo

Economía y negocios

Evita pagar més: Les deduccions de la renda 2023-2024 a Catalunya

A partir d'aquest dimecres i fins al proper 1 de juliol, els contribuents hauran de declarar els seus ingressos corresponents a l'any 2023

Declaració de la renda / Getty

Barcelona

Una de les grans qüestions dels contribuents aquests dies és saber si la declaració de la renda els sortirà a pagar o tornar. Per calcular-ho, l'Agència Tributària té en compte els ingressos de l'individu, la condició fiscal, l'estat civil, la descendència, les propietats immobiliàries, etc. Cada comunitat autònoma disposa, a més, d'epígrafs propis, de manera que els ciutadans que viuen a Catalunya disposes d'uns avantatges fiscals diferents dels que viuen a la Comunitat Valenciana, Madrid o Andalusia.

El termini per fer la declaració de la renda s'obre dimecres 3 d'abril i en el cas de Catalunya no hi ha grans novetats, només hi ha canvis pel que fa a la inversió en empreses. En altres comunitats, per primera vegada, permetran deduir el gimnàs o, com fan Extremadura, Balears, Múrcia o Aragó, deduir impostos per la compra de llibres de text o material escolar.

Per saber quines deduccions pots aplicar a la teva declaració de la renda has de saber primer quina és la teva quota íntegra autonòmica. Només et podràs beneficiar d'aquestes deduccions si has estat un mínim de 183 dies (mig any) a Catalunya durant el 2023.

Deducció pel lloguer de l'habitatge habitual

En general, es permet deduir el 10% de les quantitats pagades amb un màxim de 300 euros anuals o, en el cas d'una declaració conjunta, famílies monoparentals o nombroses, de 600 euros. Només es pot aplicar una vegada.

Per poder beneficiar-te d'aquesta deducció cal complir uns requisits

 • L'habitatge ha de ser la teva residència habitual
 • Tenir 32 anys o menys
 • Haver estat a l'atur durant 183 dies (mig any) o més
 • Ser vidu/a i tenir 65 anys o més
 • Que la base imposable, sumant la general (casella 0435) i la de l'estalvi (0460) i restant el mínim personal i familiar (0520), no superi els 20.000 euros en tributació individual o els 30.000 euros en tributació conjunta
 • El lloguer ha de superar el 10% de les teves rendes netes
 • Cal tenir el NIF de l'arrendador

Deducció per la rehabilitació de l'habitatge actual

El fet de rehabilitar l'habitatge on vius o on viuràs, permet accedir a deduccions de l'1,5% amb una base màxima de 9.040 euros.

Deducció per inversió en l'habitatge actual

Aquí dins s'hi inclou la compra, la rehabilitació, l'ampliació... que és del 7,5%. En el cas d'obres per adequació per a persones amb discapacitat arriba fins al 15%. Cal tenir en compte que aquesta deducció s'aplica sobre habitatges comprats fa una dècada (fins a l'1/1/2013) o la seva rehabilitació es va començar a fer l'1/1/2013 i va acabar l'any 2017.

El percentatge puja fins al 9% en el cas de complir els següents requisits:

 • Tenir menys de 32 anys
 • Persones que hagin estat, com a mínim, 183 dies a l'atur durant l'any 2023
 • Discapacitats amb una minusvalidesa del 65% o més
 • Famílies amb un fill o més
 • La base imposable total, menys els mínims personals i familiars no pot superar els 30.000 euros de forma individual, tant si es fa la liquidació individual o de manera conjunta.

Situacions econòmiques, personals o familiars

Presentar la declaración de la renta es obligatorio para quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital. / Getty

Deducció per naixement o adopció de fills/es

Un import de 150 euros en la declaració individual o 300 euros en cas de declaració conjunta pel naixement o adopció d'un fill durant el període impositiu en la declaració de cada un dels progenitors. Per beneficiar-se d'aquesta deducció cal ser pare o mare del fill/a i que aquest visqui a la mateixa residència.

Deducció per viduïtat

Un import de 150 euros o bé 300 euros si la persona que es queda vídua té a càrrec un o més descendents que atorguin dret a l'aplicació del mínim per descendents. Cal haver estat casat amb la persona que ha mort, no ser parella de fet o bé que els teus ingressos no superin els 22.000 euros anuals.

La deducció es pot aplicar durant tres anys: l'any de la mort de la parella i els dos següents. En cas que els fills o descendents compleixin els requisits pel mínim per descendents, la deducció de 300 euros es pot aplicar fins a un total de 5 anys, inclús si el contribuent ja o té fills o descendents menors de 25 anys o amb discapacitat.

Deducció per préstec de màster i doctorat

En cas d'haver demanat un préstec per cursar un màster o un doctorat a través de l'Agència d'Ajudes Universitàries i d'Investigació, pots deduir la quantitat del que has de pagar d'interessos.

Deducció per fomentar la llengua catalana i occitana

Si has donat diners a entitats que fomenten l'ús del català o de l'occità podràs deduir-te el 15% de la teva donació. Et pots deduir fins al 10% de la quota íntegra autonòmica. Les donacions han d'anar a favor de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'Estudis Aranesos - Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana o bé a entitats privades sense ànim de lucre, organitzacions sindicals i empresarials o col·legis professionals o altres corporacions de dret públic que tinguin per finalitat fomentar la llengua catalana o occitana i que figurin al cens d'aquestes entitats que elabora el departament.

Deducció per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica

Si has donat diners a aquest tipus d'entitats, podràs deduir el 25% de la teva donació. Les donacions han d'estar documentades i anar a favor d'instituts universitaris i altres centres d'investigació integrats o adscrits a universitats catalanes, o bé centres d'investigació promocionats o participats per la Generalitat amb l'objectiu assenyalat.

Deducció per la conservació del medi ambient i el patrimoni

Si has donat diners a alguna de les entitats incloses dins el Registre d'Entitats del Medi Ambient, pots restar-te el 15% de la quantitat donada. Cal documentar la donació.

Deducció per invertir en entitats noves

Pots deduir el 30% de la teva donació amb un límit de 6.000 euros per empreses normals i, si les entitats estan creades o són propietat (o bé una part) d'una universitat o d'un centre d'investigació, pots arribar a deduir fins al 50% de la teva donació, amb un màxim de 12.000 euros.

Requisits que cal complir per beneficiar-te d'aquesta deducció:

 • No tenir cap càrrec a l'empresa, només es permet estar al consell d'administració
 • La donació ha de ser legal, feta davant de notari i ha d'aparèixer a les escriptures de l'empresa o entitat
 • Mantenir les accions o participacions amb la teva donació durant tres anys
 • En el cas d'empreses familiars, la part que inverteixis juntament amb la part que tingui un familiar teu no pot ser més del 35% del negoci. Això inclou familiars de fins a tercer grau (cosins germans, besavis, oncles avis, nebots nets, besnets, o mig germans dels dos sexes d'un dels progenitors d'una persona)

Deducció per haver de presentar la renda per tenir més d'un pagador

Hi ha persones que estan obligades a presentar la declaració de la renda per tenir més d'un pagador. En el cas d'haver tingut dos pagadors, el límit que t'obliga a declarar l'IRPF es redueix als 15.000 euros. En el cas d'un sol pagador és de 22.000 euros. La deducció es calcula aplicant un percentatge a la base liquidable de l'impost, però aquest varia segons el nombre de pagadors: si tens dos pagadors, pots deduir el 5% de la base liquidable i si en tens tres o més, el 7% de la base liquidable.

Èrika García Pujol

Èrika García Pujol

Responsable digital de SER Catalunya. Graduada en periodismo por la Universidad Autònoma de Barcelona...

 
 • Cadena SER

 •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00